Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos, Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Novinky
Odkazovník

      Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor CHRYSOSTOMOS je zborom Gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou. Za patróna si vybral sv. Jána Zlatoústeho (sv. Ioana Chrysostoma), konštantínopolského arcibiskupa. Práve on je autorom a zostavovateľom liturgie, ktorú z gréčtiny preložili do staroslovienčiny Konštantín, zvaný Filozof, spolu so svojim bratom Metodom.
  Zbor vznikol v decembri v roku 1996. Dirigentmi zboru sa stali Anna Maťašová (rod. Kalnassyová) a Eva Fuschová (rod.Vasilenková), ktorá zbor viedla do roku 2002. Potom ju vystriedal Ladislav Sabolčák.
  Vďaka svojmu bohatému repertoáru je častým hosťom na rôznych cirkevných a kultúrno-spoločenských podujatiach. Vystupoval v mnohých mestách a obciach Slovenska, no jeho spev si už vypočulo aj publikum v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko a Čierna Hora, Taliansko). Spieval pre Slovenský rozhlas i Slovenskú televíziu. Svojím spevom doprevádza liturgie na mnohých odpustových slávnostiach, sviatkoch, ale aj sobášoch či pohreboch.
  Medzi mnohé popredné úspechy zboru patrí aj získanie 1. pásma s pochvalou poroty a udelením ceny prezidenta SR za 1. miesto v súťaži gréckokatolíckych miešaných speváckych zborov na X. Medzinárodnom festivale duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach v roku 2000.
  Repertoár zboru tvorí predovšetkým kompletné naštudovanie liturgie sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom i staroslovienskom jazyku, rad pobožností východného obradu, skladby svetových klasikov, piesne v slovenskom i staroslovienskom jazyku.
  Svojim účinkovaním sa kolektív zboru snaží odkrývať krásu a duchovné bohatstvo byzantsko-slovanského obradu, dedičstva našich gréckokatolíckych predkov.
V súčasnosti je vedúcou a dirigentkou zboru Anna Maťašová.

Kontakt
chrysostomos@itmodel.sk
+421 904 981 523

Číslo účtu
2620018569/1100
IBAN: SK0811000000002620018569

Gréckokatolíci na Slovensku

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky